งานซ่อมบำรุง หลังการขาย
 
ตรวจเช็คเครนโรงงานรายปี, Load Test
 - ตรวจเช็คเครนรายปี, Preventive Maintenance- Load Test Crane พร้อมออกเอกสาร ปจ 1 การตรวจสอบ                - เครนขนาด 1–3 ตัน ตรวจสอบอย่างน้อย1ครั้งต่อปี          
 - เครนขนาด มากกว่า 3-50 ตัน ตรวจสอบอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี               
 - เครนขนาด มากกว่า 50 ตัน ตรวจสอบทุก 3  เดือน 4 ครั้งต่อปี             
   ตามโรงงานต่าง ๆ ส่วนใหญ่ตรวจสอบอุปกรณ์เครน ควรตรวจสอบทุก  3  เดือน เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพการใช้งาน 


 
 
Visitors: 29,365