ตรวจระบบไฟฟ้า (ประจำปี/ใหญ่)  

  รายละเอียดการตรวจสอบ                                              

  1. ระบบไฟฟ้าแรงสูง (High voltage)                                

  2. หม้อแปลง (Transformer)                                                        

  3. วงจรประธาน (Main Distribution Board)                                  

  4. การเดินสายใน รางเดินสายและท่อร้อยสาย                  

  5. วงจรป้อนและวงจรย่อย                                                  

  6. อุปกรณ์ ระบบแสงสว่าง ปรับอากาศ มอเตอร์ อุปกรณ์  

  7. ระบบป้องกันฟ้าผ่า                        

  8 . บริการ PM  Tranformer  ทำความสะอาด บำรุงรักษา                

  PM  หม้อแปลง ตู้MDB DB              

                   

Visitors: 29,365