ติดตั้งเครนโรงงาน 3 Tons

Overhead Crane : 3 Tons 

Girder type         : Double Girder  Span 18 M.

่Job                     : Heakwang Co.,Ltd. 

 

Girder type         : Single Girder Span 13 M.

Job                     :  Keawkheaw Co.,Ltd.

 

Visitors: 29,365